สาเหตุอะไรที่ทำให้ผู้ชายมีความปรารถนาต่ำ

การศึกษาเกี่ยวกับความผิดปกติทางเพศมักมุ่งเน้นไปที่ปัญหาเฉพาะเรื่องเพศ การขาดความปรารถนาในผู้หญิง และปัญหาด้านประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ชาย แต่ยังไม่เคยมีการทำวิจัยเกี่ยวกับ ผู้ชายที่กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับการขาดความสนใจในเรื่องเพศเลย ดังนั้นการศึกษาในเรื่องความปรารถนาของผู้ชายจึงเริ่มขึ้น ผลการศึกษาใหม่ของชาย 5,255 คนในโครเอเชีย โปรตุเกส และ นอร์เวย์ พบว่าร้อยละ 14.4 พวกเขาไม่มีความต้องการทางเพศมาเป็นเวลาสองเดือนหรือมากกว่านั้นภายในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งตัวเลขนี้มีความคล้ายคลึงกับที่พบในการสำรวจอื่น ๆ โดยผู้ที่อยู่ในสภาวะมีความต้องการอารมณ์ทางเพศต่ำจะอยู่ระหว่างร้อยละ 13 และร้อยละ

Continue reading »